Sidste nyt

Torsdag 24 maj 2018

 

Træning til Freakshow efterårets gyser-runde

Her inden sommerferien mødes holdet bag ‘Freakshow’ og træner i kunsten at lave uhygge.

Til september lukker vi os nemlig inde i kældrene under Folkehjem, hvor publikum til september bliver budt på en uhyggelig rundtur i mørket, lukket ind i små hold. 

Omdrejningspunktet bliver et gammelt cirkus, hvor de besøgende vil stifte bekendtskab med kendte figurer som klovne, bugtalere og tryllekunstnere. 

Kan vi skræmme dig? Bestil billet til forestillingen, som har premiere i midten af september. Yderligere info kommer løbende.

 

Lørdag 17 marts 2018

 

Forårsrengøring i teatret

Gennem de sidste mange år har vi fået samlet mange ting sammen i vores gemmer. Derfor var det med stor lettelse, at vi efter en gennemgribende oprydning kunne smide hele 1,5 tons affald væk. Blandt det kasserede var der kulisser, rekvisitter og kostumer, som var enten i stykker eller forældede. 

Forløbet er en del af en større overhaling af teatrets lokaler, hvilket også indbefatter nyt køkken og opdatering af indgangshallen.

 Tirsdag 10 april 2018

 

Referat af generalforsamling

Generalforsamling i Det Lille Teater Aabenraa

Tirsdag den 10. April 2018, kl. 19:00

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere

  1. Hella er dirigent

  2. Inga og Birgitte er stemmetællere

 2. Beretning ved formanden

  1. Beretningen er godkendt

 3. Regnskab ved kassereren

  1. Regnskabet er godkendt

 4. Fastsættelse af kontingent

  1. Bestyrelsen foreslår en berosætning af kontingentet. Forslaget er vedtaget

   1. 250 kr. for enkeltmedlemmer

   2. 400 kr. for familier

 5. Indkomne forslag

  1. Vedtægtsændring – se bilag – vedtaget

  2. I hvilket omfang kan/skal DLTAA være med i 2020 genforeningsprojektet – vi tager punktet med til opstartsmøder 7/16 tilkendegiver interesse for at deltage

 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

  1. På valg er Sanne og Pernelle – begge modtager genvalg

   1. Pernelle og Sanne F er valgt som bestyrelsesmedlemmer

   2. Sanne P er 1. suppleant og Marc er 2. suppleant

 7. Valg til revisor og en suppleant. Må suspenderes hvis generalforsamlingen vælger at betale for en ekstern revisor.

  1. Vi fortsætter med eksterne revisor

 8. Evt. (Fremtiden og kommende stykker)

  1. Christian siger tak til den gamle bestyrelse med en blomst

Forslag til fremtidige stykker

  1. Karina vil gerne liv ungdomsgruppe – evt Snedronningen med musik

  2. Marc vil gerne uhyggeligt-hygge stykke – evt Jekyll og Hyde

  3. Peter Pan sommerstykke

  4. Sanne vil gerne børnegruppen indenfor det næste år

  5. Vicki vil gerne Det Stærke Køn på et tidspunkt (den med Dolly og Julia)

  6. ”Historien bag fotoet” koncept Hella – hvad sker der inden fotoet bliver taget

  7. Alice i Eventyrland Tim Burtonstyle

  8. Gøgereden

  9. Agatha Christie agtige krimi – evt med Fenja som instruktør eller medinstruktør

  10. Line Knutzon stykker – Måvens og Peder får samtalekøkken

Forslag om øvegruppe for kommende instruktører, hvor han/hun kan udvikle/få instruktørerfaringer

Ønske om skuespillerteknik

Forhandling er i gang med de professionelle teatre i område om at få rabatbilletter, når man er medlem her

Ny bestyrelse:

Formand Christian

Næstformand Karina

Sekretær Sanne

Bestyrelsesmedlem Pernelle

Bestyrelsesmedlem Vicki

Kasserer Vivi