Sidste nyt

Indkaldelse til generalforsamling i Det Lille Teater Aabenraa
tirsdag d. 10. april kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse
af Generalforsamling. Send via kontakt@detlilleteateraabenraa.dk
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.
På valg er Karina og Vicki
Begge ønsker genvalg
7. Valg af revisor, samt 1 suppleant., må suspenderes hvis generalforsamlingen
vælger at betale for ekstern revisor
8. Evt.

Traditionen tro vil der blive serveret lidt lækkert
til alle medlemmer, der dukker op denne aften for at tage del i Teatrets ve og vel.
Så betyder Det Lille Teater noget for dig – er det en del af dit liv/din fritid
og vil du have indflydelse på, hvad der skal spilles eller skal ske i teatret –
så trop op denne aften og giv dit besyv med..
Vores Det Lille Teater skulle gerne bestå mange år endnu.…

Kun gyldige medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.
Du skal minimum have været medlem 14 dage før generalforsamlingen.

Er du ikke medlem kan det nås endnu. Kontingent følger kalenderåret og betales således:
I din bank eller via Net-bank – HUSK at notere hvem du er på overførslen.
Kreditbanken – reg.nr.: 7930 kontonummer: 1125914.
MEDLEMSKONTINGENT:
Uanset alder betaler alle medlemmer det samme kontingent
Enkelt kontingent 250 kr. Familie kontingent 400 kr.