Sidste nyt

Mandag 27 august 2018

Freakshow

Efter den store succes med Sanatoriet i efteråret 2016, gentager vi i år konceptet om en gyserrunde gennem de mørke og dystre kældre, hvor publikum bliver ført rundt i små hold.

Denne gang bliver omdrejningspunktet et gammelt cirkus, hvor de besøgende vil stifte bekendtskab med kendte figurer som klovne, skæggede damer og andre særlinge fra Freakshowets verden.
Men alt er ikke helt, som det skal være…

Kan vi skræmme dig?
Bestil billetter her

Mandag 27 august 2018

Freakshow

Efter den store succes med Sanatoriet i efteråret 2016, gentager vi i år konceptet om en gyserrunde gennem de mørke og dystre kældre, hvor publikum bliver ført rundt i små hold.

Denne gang bliver omdrejningspunktet et gammelt cirkus, hvor de besøgende vil stifte bekendtskab med kendte figurer som klovne, skæggede damer og andre særlinge fra Freakshowets verden.
Men alt er ikke helt, som det skal være…

Kan vi skræmme dig?
Bestil billetter her

 

Søndag 19 august 2018

 

Den nye matros

Kongelig Classic 2018

I forbindelse med årets Kongelig Classic på Aabenraa havn, går vi i år sammen med Aurora Kanonlaug og laver et lille teaterstykke til festlighederne torsdag d. 30 august.

Stykket handler om et søskendepar, hvor drengen er blevet optaget som ny matros på det stolte skib Aurora. Hans søster ønsker at tage med, men kvinder på søen har altid betydet uheld. Pigen sendes hjem, men lader sig ikke slå ud så let.

Vi lover et underholdende og spændende stykke med duft af pirater og krutslam! Kom og få en oplevelse. Gratis!

Forestillinger: Torsdag 30. august kl 17.00 og kl. 18.45

 

Tirsdag 14 august 2018

Opstartsmøde til vintersæsonen

Vi er så glade for at se alle Jer der havde lyst til at komme ned og høre om mulighederne for at være med i vores dejlige teater ved vores opstartsmøde her til vintersæsonen.

Og så dukkede der endda flere op efter billedet var taget. 😲
Vi glæder os meget til denne vintersæson sammen med jer allesammen!

Denne sæsons teatermuligheder er:
Freakshow (opstart 19. august)
Hjem til Jul (opstart oktober)
Robin Hood – børn (opstart oktober)

 Tirsdag 10 april 2018

 

Referat af generalforsamling

Generalforsamling i Det Lille Teater Aabenraa

Tirsdag den 10. April 2018, kl. 19:00

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere

  1. Hella er dirigent

  2. Inga og Birgitte er stemmetællere

 2. Beretning ved formanden

  1. Beretningen er godkendt

 3. Regnskab ved kassereren

  1. Regnskabet er godkendt

 4. Fastsættelse af kontingent

  1. Bestyrelsen foreslår en berosætning af kontingentet. Forslaget er vedtaget

   1. 250 kr. for enkeltmedlemmer

   2. 400 kr. for familier

 5. Indkomne forslag

  1. Vedtægtsændring – se bilag – vedtaget

  2. I hvilket omfang kan/skal DLTAA være med i 2020 genforeningsprojektet – vi tager punktet med til opstartsmøder 7/16 tilkendegiver interesse for at deltage

 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

  1. På valg er Sanne og Pernelle – begge modtager genvalg

   1. Pernelle og Sanne F er valgt som bestyrelsesmedlemmer

   2. Sanne P er 1. suppleant og Marc er 2. suppleant

 7. Valg til revisor og en suppleant. Må suspenderes hvis generalforsamlingen vælger at betale for en ekstern revisor.

  1. Vi fortsætter med eksterne revisor

 8. Evt. (Fremtiden og kommende stykker)

  1. Christian siger tak til den gamle bestyrelse med en blomst

Forslag til fremtidige stykker

  1. Karina vil gerne liv ungdomsgruppe – evt Snedronningen med musik

  2. Marc vil gerne uhyggeligt-hygge stykke – evt Jekyll og Hyde

  3. Peter Pan sommerstykke

  4. Sanne vil gerne børnegruppen indenfor det næste år

  5. Vicki vil gerne Det Stærke Køn på et tidspunkt (den med Dolly og Julia)

  6. ”Historien bag fotoet” koncept Hella – hvad sker der inden fotoet bliver taget

  7. Alice i Eventyrland Tim Burtonstyle

  8. Gøgereden

  9. Agatha Christie agtige krimi – evt med Fenja som instruktør eller medinstruktør

  10. Line Knutzon stykker – Måvens og Peder får samtalekøkken

Forslag om øvegruppe for kommende instruktører, hvor han/hun kan udvikle/få instruktørerfaringer

Ønske om skuespillerteknik

Forhandling er i gang med de professionelle teatre i område om at få rabatbilletter, når man er medlem her

Ny bestyrelse:

Formand Christian

Næstformand Karina

Sekretær Sanne

Bestyrelsesmedlem Pernelle

Bestyrelsesmedlem Vicki

Kasserer Vivi